Основні напрямки діяльності:


 • Селекція і насінництво сільськогосподарських культур (ячмінь ярий, пшениця озима,  еспарцет);
 • Удосконалення і розробка нових систем землеробства, збереження і підвищення  родючості грунтів у біологізованих сівозмінах, зниження енерговитрат на вирощування  сільськогосподарських культур;
 • Розробка   та  впровадження   ресурсозберігаючих,   екологічно   безпечних   технологій  у рослинництві та тваринництві;
 • Виробництво та реалізація насіння високих репродукцій.

 


Виробляємо та реалізуємо:


 • Добазове та базове насіння ячменю ярого, пшениці озимої, еспарцету власної селекції.

Надаємо послуги:


 • Моніторинг стану посівів сільськогосподарських культур;
 • Моніторинг фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур;
 • Визначення біологічної врожайності сільськогосподарських культур;
 • Підбір сорту відповідно до умов вирощування.

Консультуємо з питань:


 • Сучасних технологій вирощування всіх сільськогосподарських культур і виробництва  тваринницької продукції;
 • Насінництва сільськогосподарських культур;
 • Системи обробітку грунту, удобрення сільськогосподарських культур;
 • Підвищення родючості грунту, оптимізації мінерального живлення рослин;
 • Оптимізації структури сільськогосподарських угідь і посівних площ;
 • Механізації виробничих процесів.

Проводимо:


 • Науково-практичні семінари та конференції, Дні поля;
 • Виступи по радіо, телебаченню, в періодичних виданнях;
 • Демонстрацію наукових досягнень на міжнародних та всеукраїнських виставках.