Аналіз біометричних показників пшениці озимої при використанні препарату Гумісол у поєднанні з різними фонами живлення

Після припинення осінньої вегетації пшениці озимої науковцями Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції були відібрані зразки рослин з кожної ділянки для визначення стану озимини на цей час (табл. 1).

Таблиця 1

Варіант
Висота, см
Коефіцієнт кущення
І
ІІ
ІІІ
Серед
І
ІІ
ІІІ
Серед
Фон — 100% мінеральне живлення
1

Контроль

16
18
12
15,3
3,26
3,09
2,88
3,08
2
Гумісол обробка насіння+1 підживлення восени + 2 підживлення весною
15
16
13
14,7
2,97
2,94
2,75
2,89
3
Гумісол обробка насіння+2 підживлення весною
14
18
15
15,7
3,00
2,63
3,09
2,91
4
Внесення добрив Гумісол – плюс у ґрунт під передпосівною культивацією 3,0 л/га + обробка насіння+1 підживлення восени + 2 підживлення весною
16
16,5
16
16,2
2,66
3,15
2,85
2,89
5
Внесення добрив Гумісол – плюс у ґрунт під передпосівною культивацією 3,0 л/га + обробка насіння + 2 підживлення весною
19
17,5
15,5
17,3
2,98
3,04
2,85
2,96
Фон — 70% мінеральне живлення
6
Контроль
17
18
15,5
17,8
3,49
3,13
3,29
3,31
7
Гумісол обробка насіння+1 підживлення восени + 2 підживлення весною
18
20
18
18,7
3,05
2,46
2,60
2,71
8
Гумісол обробка насіння+2 підживлення весною
17
16,5
16
16,5
3,06
3,00
2,79
2,95
9
Внесення добрив Гумісол – плюс у ґрунт під передпосівною культивацією 3,0 л/га + обробка насіння+1 підживлення восени + 2 підживлення весною
16
17
14
15,7
2,69
2,32
3,22
2,75
10
Внесення добрив Гумісол – плюс у ґрунт під передпосівною культивацією 3,0 л/га + обробка насіння + 2 підживлення весною
16
18
16,5
16,8
2,25
2,87
2,58
2,57

Біометричні показники рослин пшениці озимої на момент припинення осінньої вегетації

На варіантах, де мінеральне добриво використовувалося у повній дозі, найвищими рослини були при використанні Гумісолу для обробки ґрунту під передпосівну культивацію та обробки насіння. При зменшенні норми мінеральних добрив на 30% найвищі рослини були при обробці Гумісолом насіння та обприскування посівів на початку фази кущіння восени.

При порівнянні стану рослин за показником висота рослин залежно від фону живлення на даному етапі було встановлено, що в середньому найвищі рослини були на варіантах де норма мінеральних добрив було знижена на 30%.

Що стосовно коефіцієнту кущіння, то на фоні 100 % мінерального живлення цей показник був в межах помилки досліду не залежно від варіанту. А при зниженні кількості мінеральних добрив коефіцієнт кущіння на деяких варіантах суттєво відрізнявся від інших. Так, найбільшим він був на контрольному варіанті. На варіантах де використовували препарат Гумісол цей показник був приблизно однаковим.

Як видно з рисунку 1, коренева система на цей час дуже добре розвинута не залежно від варіанту, проте на варіантах де проводилось внесення препарату під передпосівну культивацію видно, що стан кореневої системи пшениці озимої значно кращий за інші варіанти.

Рис.1. стан рослин пшениці озимої за варіантами

В цілому можна зробити висновок, що на сьогоднішній день стан рослин пшениці озимої добрий. Комплексна дія мінеральних добрив та препарату Гумісол сприяла гарному розвитку як вегетативної частини, так і кореневої системи.