ІНФОРМАЦІЯ
про стан ярих та озимих зернових і зернобобових культур
на 19 червня 2017 р.

Перша декада червня для озимих зернових культур видалася надзвичайно складною, оскільки рослини впродовж звітного періоду на фоні високих температурних показників повітря та ґрунту відчували гостру нестачу вологи, що проявлялося у скручуванні листкових пластинок, передчасному відмирання листків не тільки нижнього ярусу, але двох верхніх. Особливо це проявилося на полях озимини після соняшнику.
Визначення запасів продуктивної вологи в посівах озимих зернових культур станом на 17 червня показало, що під пшеницею, розміщеної після непарових попередників, вологозапаси у метровому шарі ґрунту становили 51–60 мм, по парових попередниках – 52–65 мм. Слід зазначити, що випадіння дощів протягом останніх діб дещо покращило стан озимих зернових культур, однак не призвело до істотного збільшення запасів продуктивної вологи в ґрунті, більша частина якої локалізована у його верхніх шарах, а частина втрачена. Пов’язано це з тим, що атмосферні опади випадали, переважно, у вигляді зливового дощу, який мав короткочасний та інтенсивний характер. Дощі випали на сухий, нагрітий ґрунт, що спричинило істотне випаровування води вже у перші години після його випадіння.
Обстеження посівів пшениці озимої в другій декаді червня показало, що рослини рекомендованих сортів та строків сівби знаходяться на початку молочної стиглості. На інтенсивних агрофонах за ранніх і оптимальних строків сівби (5–25 вересня) високорослих сортів спостерігається часткове вилягання посівів (3–4 бали), що негативно позначиться на врожайності і якості врожаю пшениці озимої. Проте, практично не полягли посіви пізніх строків сівби (5–15 жовтня) після стерньових попередників та соняшнику, особливо на бідних агрофонах, де пшениця озима отримувала впродовж вегетації недостатню кількість поживних речовин.
У відповідності до онтогенезу рослин пшениці озимої продовжується відмирання листкових пластинок в зв’язку з відтоком пластичних речовин в зародок і ендосперм. В середньому, у рослин пшениці озимої, в функціональному стані залишаються 1,5–2,0 листки.

Після дощів в першій половині другої декади червня стан посівів дещо покращився і на теперішній час ситуація із пшеницею озимою є складною тільки на полях, де вона вирощується з порушенням вимог науково-обґрунтованих рекомендацій.
На полігоні сортів на окремих високорослих сортах пшениці озимої спостерігається ураження борошнистою росою, у середньому поширення та розвиток хвороби лишається на попередньому рівні (15-50 % рослин за ступеня розвитку 0,5-2 %, залежно від сорту). У виробничих та насінницьких посівах ураження зустрічається менше, осередками. Ураження септоріозом спостерігається лише на нижніх листках і не перевищує 5 %, зі слабким розвитком до 1 %.
У рослин ярих колосових та зернобобових культур продовжується пожовтіння та відмирання нижніх листків. Ярі ячмінь та пшениця вступили у фазу колосіння – наливу зерна, а горох у фазу формування бобів та наливу зерна. На площах, де відмічали випадання опадів, спостерігається вилягання посівів, передусім ячменю ярого. Овес та тритикале яре на цей час знаходяться у фазі колосіння та викидання волоті.

Найбільше в таких умовах потерпають посіви без передпосівного внесення добрив.
В посівах на поверхні ґрунту з’явились тріщини шириною 1,5-2,5 см, що значно посилює втрати вологи. На фоні закінчення вегетації у ранніх ярих та гороху їх конкурентоспроможність до бур’янів поступово знижується, а тому посилюється ріст та розвиток останніх.
В цілому, посіви ярих зернових та зернобобових культур знаходяться в задовільному стані, проте оптимальне поєднання температури та опадів дасть можливість рослинам дещо покращити свій ріст, розвиток і поліпшити ситуацію із формуванням та наливом зерна.

Директор                                                                                                                                                        О.О. Вінюков