ІНФОРМАЦІЯ
про стан ярих зернових і зернобобових культур
на 8 червня 2017 р.

Впродовж першої декади червня в зоні діяльності Донецької ДС продовжувала утримуватись посушлива, бездощова погода, яка не сприяла оптимальному росту і розвитку ярих зернових та зернобобових культур.
Рослини ярих ячменю та пшениці вступили у фазу колосіння. Це період максимальної потреби вологи, недостатня кількість якої може негативно вплинути на налив та формування зерна. У рослин вівса та тритикале ярого на даний час ще не відмічається фаза колосіння.
Рослини гороху перебувають у фазах бутонізації та цвітіння (залежно від сортових особливостей та агротехніки вирощування). Висота рослин гороху варіює в межах від 37,6 до 49,4 см.
У рослин ярих колосових та зернобобових культур спостерігається пригнічення ростових процесів, пожовтіння та відмирання нижніх листків.
Рослини вівса в таких умовах сильно пошкоджуються личинками п’явиці. В умовах посухи в посівах ярих колосових культур стримується і ріст бур’янів. Тому, зараз дуже важливо провести обстеження посівів всіх культур, виявити відсоток пошкодження рослин шкідниками та хворобами, а при необхідності прийняти виважене рішення щодо застосування допоміжних заходів системи догляду з метою підвищення життєздатності рослин (хімічний захист, добрива).

ІНФОРМАЦІЯ
про погодні умови та стан рослин озимих зернових культур
на 08 червня 2017 року

В першій декаді червня переважала тепла та суха погода. Середньодобові температури повітря становили 13,8–20,6 °С тепла. Середня відносна вологість повітря з початку червня становила 50–58 %. Впродовж 5 діб на переважній частині області відносна вологість повітря в денні години знижувалась до 30 % і нижче, що свідчить про настання повітряної та ґрунтової посухи.
В цілому, погода з початку червня цього року характеризувалася нестійким температурним режимом та значним дефіцитом опадів.
Обстеження посівів пшениці озимої на кінець першої декади червня показало, що рослини рекомендованих сортів та строків сівби закінчили цвітіння і на даний час знаходяться на етапі формування зернівки. Відставання у рості і розвитку рослин, яке спостерігалося при пізніх строках сівби (5–15 жовтня) після стерньових попередників та соняшнику, особливо на бідних агрофонах, де пшениця озима отримувала впродовж вегетації недостатню кількість поживних речовин збереглося. На таких площах рослини сформували в середньому по 1,6–2,1 пагони висотою 48–55 см.
В зв’язку з підвищенням температурного режиму в другій половині першої декади червня у рослин пшениці озимої на фоні дефіциту вологи в ґрунті, розпочалося передчасне відмирання листків нижнього ярусу, часткове скручування верхніх листкових пластинок. На теперішній час ситуація на полях із озимими зерновими культурами є доволі складною і навіть критичною. При відсутності опадів в найближчі дні зниження врожайності можна очікувати на рівні 15–20%.

Директор                                                                                                                                                     О.О. Вінюков